O firmě

V roce 2005 se firma osamostatnila po outsourcingu strojírny a jejího vyčlenění z a.s. Gumárny Zubří.

Desítky let jsme zabezpečovali výrobu v a.s. Gumárny Zubří po stránce stojírenské výroby a to jak náhradními díly a opravou strojního zařízení, podíleli jsme se na GO gumárenských strojů, opravou a výrobou forem, výrobou kol pro ozubené řemeny, výrobou přípravků, nástrojů a strojů pro lisování a opracování pryže.

Dnes je Strojírna soukromá firma začleněná do strojírensko-nástrojařské skupiny KRC strojírenská a.s. Nové uspořádání umožní modernizaci strojního zařízení, zvyšování kvality a vytváření podmínek pro zkvalitňování výroby.

Pokračujeme ve spolupráci s partnerem Gumárny Zubří a.s. a zvyšujeme podíl výroby pro další zákazníky.

Nyní zde pracuje 30 zaměstnanců ve dvousměnném provozu.

Vyrábíme dle dodané dokumentace a jsme schopni reagovat na případné změny nebo nutné zásahy v návaznosti na kompletaci zakázky.

Maximální pozornost je věnována kvalitě a termínovému plnění zakázek. Hlavní zaměření strojírny je ve výrobě forem pro technickou pryž, plasty, svařovací přípravky, polotovary pro formy na lisování plastů, výrobu kol pro ozubené řemeny, díly pro gumárenské a jiné strojní zařízení a různé přípravky a příslušensví pro výrobu.